Scala van de africhting

Het ''scala van de africhting'', ook bekend onder zijn oorspronkelijke naam Skala der ausbildung, geeft in zes stappen weer hoe het uiteindelijke doel van de dressuur wordt bereikt. Dit doel wordt in het KNHS Dressuurboekje gedefinieerd als "de ontwikkeling van het paard tot een ''happy athlete'' door een harmonieuze en systematische opleiding. Deze opleiding maakt het paard soepel, ontspannen en los, maar ook tevreden en oplettend. Het paard en de ruiter begrijpen elkaar volledig; er is harmonie."

Waaruit bestaat het scala?

Het scala bestaat uit twee fases, namelijk de vertrouwensfase en de fase voor ontwikkeling van draagkracht, die elk drie begrippen omvatten, te weten takt, Lossigheid en Aanleuning en Impuls, Rechtgerichtheid en Verzameling. Deze begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze beïnvloeden elkaar en leiden uiteindelijk tot een paard dat zich volkomen zonder enige belemmering, noch mentaal noch fysiek, openstelt voor de hulpen van zijn ruiter. Deze volledige ontvankelijkheid wordt Durchlässigkeit genoemd.

1. takt: het paard moet lopen met gestage ritmische bewegingen

2. ontspanning: het paard mag niet gespannen zijn in de rug, de hals, de mond of met zijn staart

3. impuls: het paard moet voldoende voorwaartse drang vertonen en liefst 'swingen'

4. rechtrichten: het paard mag niet scheef lopen met zijn lichaam, hals of met zijn nek ('stelling').

5. verzameling: het paard moet zijn achterbenen voldoende onder de massa brengen, de graad van de verzameling hangt af van de scholing van het paard en de graad van africhting.

009balans2 009balans3