Communicatie oor en stem

003oren

  • Beide oren naar voren gespitst betekent dat het paard in de verte iets interessants ziet.
  • Een oor naar achteren en het andere naar voren gedraaid, betekent dat zijn aandacht voor twee dingen wordt gevraagd.
  • Hangende oren is een gebrek aan belangstelling.
  • Geheel of gedeeltelijk naar achteren gedraaide oren betekenen onderwerping, maar ook suffige of angstige paarden houden hun oren zo.
  • Liggen de oren plat in de nek, dan is het paard doodsbang of kwaad.
  • Constant draaiende oren betekent dat het paard de omgeving goed in de gaten houdt.

Geluid
20% van de communicatie tussen paarden gaan via de stem. Paarden hebben maar acht verschillende geluiden om te laten horen wat ze voelen of denken. De periode in zijn leven dat het paard het meest ‘praat’, is ongetwijfeld als hij een veulen is. Het veulen communiceert veel met zijn moeder. Moeder roept hem terug als hij zich van haar verwijdert: dat is de 'waar ben je?' hinnik. Dit kan vergezeld gaan van een waarschuwing of meer of minder ernstig dreigement, wat dan 'pas op', 'kom hier', 'kom ogenblikkelijk hier' enz. kan betekenen.

003 Hinniken
Het luidste geluid wat een paard kan maken is hinniken. Gemiddeld genomen duurt dit geluid 1,5 seconde en is te horen op een afstand van ruim 800 meter. Een paard hinnikt vaak als het geïsoleerd is van de kudde of wanneer het op grote afstand soortgenoten ontdekt. Hinniken helpt om de groep bij elkaar te houden of op afstand contact te houden.

Briesen
Dit geluid maakt een paard als hij twijfelt tussen nieuwsgierigheid en angst. Het briesen heeft twee functies. De eerste is dat het de ademhaling vrij maakt zodat het paard klaar is om te vluchten. De tweede functie van briesen is dat het de rest van de kudde opmerkzaam voor gevaar maakt. Het briesen van een paard wordt op een afstand van ongeveer 45 meter gehoord. Het briesen duurt tussen de 0,8 en 0,9 seconde. Het briesende geluid van een paard wordt teweeggebracht door een krachtige uitademing door de neus waarbij de neusvleugels hoorbaar onregelmatig trillen. Ook kan het zo zijn dat een hengst briest om een andere hengst uit te dagen.

Gillen
Dit geluid is een verdedigingssignaal. Bij een agressieve ontmoeting betekent het 'Tot hier en niet verder'. Een zogende merrie met gevoelige tepels maakt dit geluid ook wanneer haar tepels worden aangeraakt. Hetzelfde geluid maakt een flirtende merrie die door een hengst wordt benaderd. Het gillen van een paard kan van een tiende van een seconde tot 1,7 seconde duren en kan op een afstand van ruim 90 meter gehoord worden.

Zachtjes hinniken
Dit geluid, bestaande uit een laag en wat ritmisch keelgeluid wordt gebruikt als 'kom hier'. Het is te horen op een afstand van 28 meter. Dit geluid is een manier om een ander paard te begroeten.

Bij het paren
Dit geluid wordt gebruikt als een hengst een merrie nadert. Het heeft een seksuele bijklank. Dit soort 'nicker' duurt langer, klinkt lager en is meer onderbroken. Verschillende hengsten hebben verschillende ritmes.

Moeder naar kind
Dit geluid maakt de merrie tegen haar veulen. Het wordt op enige afstand nauwelijks gehoord. Veulens reageren hierop zonder dat ze het hoeven te leren, dit is dus aangeboren.

Gebrul, grommen, grauwen
Dit geluid kan gehoord worden als hij in gevecht verwikkeld is. Het kan woede, angst of allebei zijn. Het kan zowel hoog als laag klinken.

Blazen
Dit geluid klinkt als briesen maar dan niet ritmisch. Het is een simpele uitademing door de neus, minder krachtig dan briesen, met ongeveer dezelfde betekenis. Ook kan het zijn om zijn welbevinden te uiten.

003geluid