KNHS Wedstrijd

Organisatie
Wij als FNRS manege organiseren deze KNHS wedstrijd. Eerder was het zo dat een ruitersportcentrum een vereniging moest oprichten die lid werd van een kring en vervolgens KNHS wedstrijden kon uitschrijven. Dat is inmiddels niet meer nodig. Wij hebben nu een eigen KNHS verenigingsnummer.
De gereden winstpunten tellen dus mee voor puntenregistratie bij de KNHS!

Inschrijven
Voor alle KNHS wedstrijden geldt een open inschrijving, dus iedereen met een KNHS startkaart kan meedoen. U kunt zich tot uiterlijk één week voor de wedstrijd opgeven.

We starten twee proeven. We rijden tijdens het binnenseizoen de klassen B t/m M2.

Inschrijven is mogelijk door te mailen.

Inschrijfgeld is (€ 10,-) alleen contant betalen op wedstrijddag. De kosten voor het rijden van twee proeven zijn € 20,-. Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform het Algemeen Wedstrijdreglement (Conform art 43).De startlijsten worden minimaal 6 dagen voor de wedstrijddag gepubliceerd op startlijsten.nlZodra het maximum van 40 starts per wedstrijd is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten.Prijzen; bekers en rozetten

Wedstrijd secretariaat
Inschrijven en wijzigingen kunnen telefonisch of via mail worden doorgegeven (klik hier)

Wedstrijdadres:

R.S.C. De Nieuwe Ark
Arkweg 34
5731PD, Mierlo

Reglementen
De KNHS statuten, reglementen en (Wedstrijd)tarieven gelden voor alle organisaties en leden die wedstrijden organiseren. De bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement en de discipline reglementen van de KNHS zijn van toepassing op alle wedstrijden onder auspiciën van de KNHS. Alle reglementen zijn terug te vinden op www.knhs.nl.

In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de organisatie. Rubrieken kunnen in handicap verreden worden (conform art. 5).